Achillova Data II.

Kurz investigativní žurnalistiky pro studenty – Vyber si kauzu, zapoj se do týmu investigativních novinářů a vyhraj tablet

Kurz investigativní žurnalistiky spojený se soutěží o tablety je určený studentům a čerstvým absolventům žurnalistiky. Bude zahájen 16. října 2013 a potrvá do 15. ledna 2014. Přijato bude maximálně šest soutěžních týmů. Kurz je zaměřen na rozvoj studijní specializace a praktických dovedností budoucích novinářů, kteří publikují či plánují publikovat investigativní materiály týkající se nakládání s veřejnými financemi a kauzy týkající se propojení organizovaného zločinu s politiky a pracovníky veřejné správy. Kurz pořádá Zaostřeno o.p.s. a České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. v úzké spolupráci s novináři z nezávislého newyorského newsroomu ProPublica, který za své reportáže získal dvě Pulitzerovy ceny.

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními nástroji, aktuálními trendy a metodami investigativní žurnalistiky a následně je využít při vlastní investigativní činnosti. Studenti budou pracovat na jedné konkrétní kauze, kterou budou zpracovávat v týmu s jasně rozdělenými kompetencemi a povinnostmi.

Kurz investigativní žurnalistiky je určen pro 4-5 členné týmy budoucích novinářů, primárně studentů kateder žurnalistiky v ČR, kteří se přihlásí. Každý tým si vybere jedno téma, kterým se bude po celou dobu trvání projektu zabývat. Bude mít možnost buď prosadit si zpracování vlastního tématu, nebo si vybere ze seznamu námětů připraveného organizátory. Každému týmu bude přidělen jeden mentor (novinář), se kterým budou konzultovat své postupy.

Úvodní třídenní vzdělávací cyklus (série workshopů) se uskuteční ve dnech 16. – 18. 10. 2013 (celkem 18 hodin) a povedou jej zkušení lektoři z ČR (v českém jazyce) a ze zahraničí (v anglickém jazyce). Po jeho absolvování budou následovat individuální konzultace mentorů s jednotlivými skupinami ohledně postupů a metodiky. V případě specifických potřeb při zpracování tématu budou účastníci doškoleni (např. datová žurnalistika, infografika apod.). Týmy se budou pravidelně scházet se svým mentorem a budou mít povinnost průběžně zveřejňovat blogové příspěvky o pátrání po informacích, které by měly sloužit jako sebereflexe a reflexe vývoje celého projektu.

V průběhu závěrečného semináře v lednu 2014 se týmy navzájem seznámí s použitými postupy při získávání informací a dat a budou diskutovat o úskalích, se kterými se v průběhu svého pátrání setkaly a jak si s nimi poradily.
Na projektu spolupracujeme s katedrami žurnalistiky v Praze, Brně a Olomouci. Účastníkům z vybraných fakult bude za úspěšné absolvování workshopů a zpracování závěrečné práce (reportáž, článek) udělen kredity ohodnocený zápočet.
Výstupem projektu budou články a reportáže, ze kterých vybere porota nejlepší materiál. Všichni členové nejlepšího týmu budou oceněni tablety. Porota bude složená ze zástupců Zaostřeno o.p.s., České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., lektorů a novinářů. Články a reportáže budou nabídnuty k publikování vybraným médiím a budou uveřejněny na www.zaostreno.org.

Kurz investigativní žurnalistiky navazuje na velmi úspěšnou sérii workshopů, které pod stejným názvem pořádala o.p.s. Zaostřeno ve spolupráci s newyorským newsroomem ProPublica na jaře 2013.

 

Kdo se může přihlásit

Studenti a čerství absolventi žurnalistiky a příbuzných oborů, s velmi dobrou znalostí angličtiny. Prioritně budou přijímány kompletní čtyř až pětičlenné týmy studentů. V případě, že se nepřihlásí celé týmy, sestavíme z nich skupiny v průběhu úvodního vzdělávacího cyklu. Celkem bude do projektu přijato maximálně šest soutěžních týmů. Účast v kurzu je zdarma, a je pouze pro přijaté účastníky. Pro účast není potřeba znalost konkrétních technologií, je vhodné si s sebou přinést vlastní notebook.

 

Podmínky přijetí do kurzu a kritéria výběru:

– velmi dobrá znalost AJ
– motivační dopis (max 1500 znaků – je součástí přihlášky)
elektronicky podaná přihláška do 5. října 2013

Lektoři

Workshopy povedou odborníci z americké ProPublica a přední odborníci na jednotlivá témata z ČR. Semináře v rámci série budou vedeny formou interaktivních workshopů a diskuzí s co možná nejvyšší mírou zapojení účastníků.

Výstupy

Všechny skupiny odevzdají nejpozději 15. ledna 2014 článek či reportáž na jimi zvolené téma v rozsahu 5 – 8 tisíc znaků. Porota složená ze zástupců Zaostřeno, České centrum pro investigativní žurnalistiku, lektorů a novinářů vybere nejlepší materiál. Články a reportáže budou nabídnuty k publikování vybraným médiím.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu

– přijetí do kurzu investigativní žurnalistiky
– aktivní účast na úvodním třídenním vzdělávacím kurzu v Praze 16. – 18. října (18 hodin)
– aktivní samostatná investigativní činnost v investigativním týmu po dobu celého zimního semestru, 1x týdně stručný zápis z porady týmu
– aktivní spolupráce s mentorem
– publikování blogů (investigativní tým zveřejňuje 1x za měsíc blog v rozsahu minimálně 2000 znaků
– úspěšně prezentovaná závěrečná práce/článek (5 – 8 000 znaků)