Počítání nedůvěry

Projekt Společnost nedůvěry je světový unikát. Zkoumá totiž, jaké faktory rozhodují o tom, zda budete svět vidět skrze konspirace či nikoli. Výzkum byl proveden na vzorku téměř 4 000 respondentů a zaměřil se na jejich postoje ke dvaceti různým konspiračním teoriím. Vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu, akademiků ze skupiny SYRI a serveru investigace.cz. Cílem bylo prozkoumat široké spektrum konspiračních narativů a neomezovat se přitom jen na vybrané typy, jako jsou dezinformace o covidu nebo ruská propaganda. Výzkum ukázal, že klíčovým faktorem pro vysvětlení víry v konspirace je důvěra či nedůvěra ve společenské instituce a systém. Čím nižší důvěru ve společnost člověk má, tím pravděpodobnější je, že bude konspiračním teoriím věřit.

„Při vysvětlování toho, jací lidé věří dezinformacím a konspiracím, je faktor důvěry v systém naprosto zásadní. Vysvětluje dokonce až 60 procent variance v datech, což je na sociální vědy hodně,“ vysvětluje zásadní zjištění výzkumu jeden z jeho autorů Matouš Pilnáček a nechává tak posluchače nahlédnout pod pokličku toho, jak se takový výzkum provádí a jak kupříkladu došlo k tomu, že ve společnosti našel osm různých skupin podle vztahu ke konspiracím a dezinformacím. Vysvětluje také, proč pomocí analýzy latentních tříd bylo možné pracovat i s odpověďmi typu „nevím“ a „tak napůl“, což byla metodologická inovace výzkumu.

V rozhovoru dále představuje detaily výzkumu, objasňuje použité metody a komentuje výsledky i možné interpretace. Zmiňuje také směry pro další bádání, které by například mohlo sledovat vývoj postojů mladé generace. Celý rozhovor je vhledem do zákulisí toho, jak tento rozsáhlý empirický výzkum probíhal.

Autor textu: Josef Šlerka
Zdroj úvodní grafiky: MidJourney, prompt design Josef Šlerka


Podcast vznikl za finanční podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.