Odpověď ministerstva kultury na naši infožádost nás překvapila. Jako jediné ministerstvo totiž nemá vlastní rozpočtovou položku určenou pro reklamu nebo inzerci. Podle tiskové mluvčí ministerstva Michaely Lagronové je důvod poměrně prostý.

„Z mého pohledu není nezbytně nutné, aby samotné ministerstvo kultury mělo peníze na svou reklamu/inzerci v médiích. MK má 29 příspěvkových organizací. Mezi těmito organizacemi je řada muzeí, galerií, divadel. Všechny tyto instituce mají na svou propagaci (propagaci svých programů, událostí, akcí) vlastní rozpočty a tak je to podle mě správně. Tyto organizace mají své vlastní generální ředitele, kteří jsou za chod té které instituce zodpovědní po všech stránkách. Stejně mají své vlastní PR pracovníky či marketéry, kteří vědí nejlépe, co a jakou formou propagovat.“

Další důvod podle mluvčí Lagronové spočívá i ve velikosti samotného resortu. Větší resorty mají svá PR oddělení a oddělení marketingu neboli propagace. Na ministerstvu kultury taková oddělení nejsou a o veškerou propagaci (např. sociální sítě) se stará malý tým  tiskového oddělení.

„Vzhledem k tomu, že jsme centrální orgán státní správy, přístup do médií máme přirozeně bez toho, abychom si museli reklamu platit,“ vysvětlila nám tisková mluvčí. 

Jediné projekty, které ministerstvo inzeruje, jsou v rámci povinné publicity, např. program Kulturní dědictví a současné umění.