Podle Ministerstva zdravotnictví ČR momentálně testuje na Covid-19 dvaasedmdesát zdejších diagnostických center a každým dnem přibývají další. Do naší uzávěrky (25. 3.) testovalo pouze 51 center a reportéři z investigace.cz kontakovali každé z nich, aby zjistili, v jakých podmínkách se infikovanost virem testuje. Ptali jsme se na několik základních informací, které jsme posléze porovnali. Odpovědi byly různorodé, některé laboratoře na naše dotazy poctivě odpověděly, jiné nás odmítly.

 

Testovací centrum Kdo platí Kolik testů denně Kdo testy objednáva Kdo dostane výsledky
Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě pojišťovna 450 nemocnice / epidemiolog KHS / epidemiolog
Fakultní nemocnice Hradec Králové pojišťovna cca 70 KHS / infektolog/ praktický lékař ÚZIS / KHS / praktický lékař
Nemocnice České Budějovice pojišťovna 100 praktický lékař ÚZIS / KHS / praktický lékař
Fakultní nemocnice v Motole
Nemocnice Na Bulovce
Laboratoře Agel a. s. Ostrava pojišťovna 250-300 KHS / nemocnice / praktický lékař MZ / KHS / praktický lékař
Fakultní nemocnice Brno
Laboratoř Diagnostika Ústí n. L. pojišťovna / samoplátce 100 praktický lékař / samoplátce ÚZIS / KHS / praktický lékař / samoplátce
Fakultní nemocnice Plzeň
Krajská nemocnice Liberec
SPADIA LAB, a. s. pojišťovna cca 35 nemocnice nemocnice
Fakultní nemocnice Olomouc pojišťovna desítky KHS / praktický lékař KHS
VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r. o. pojišťovna desítky nemocnice / praktický lékař MZ / ÚZIS / KHS / praktický lékař
Oblastní nemocnice Trutnov a. s. pojišťovna 50 KHS / praktický lékař ÚZIS / KHS / praktický lékař / pacient
IFCOR klinické laboratoře Blansko pojišťovna 150 KHS / praktický lékař nemocnice / praktický lékař
AESKULAB Ostrava pojišťovna KHS / nemocnice / praktický lékař
Lab In – Institut laboratorní medicíny KV
Slezská nemocnice v Opavě, CLMI pojišťovna 50-60 praktický lékař / epidemiolog / infektolog nemocnice SZÚ Praha / SZÚ Ostrava / Laboratoře Agel OV / nemocnice
Nemocnice na Homolce pojišťovna 100-150 praktický lékař praktický lékař
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Institut klinické a experimentální medicíny pojišťovna 60 epidemiolog IKEM interní systém IKEM
GHC Genetics pojišťovna/samoplátci 50-100
Pardubická nemocnice pojišťovna 50 KHS / praktický lékař KHS / praktický lékař
Litomyšlská nemocnice pojišťovna 50 KHS / praktický lékař KHS / praktický lékař
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem pojišťovna 120-130 nemocnice / lékař / epidemiolog KHS / lékař
SYNLAB , Laboratoř Praha Cube pojišťovna stovky zařízení pověřená SZÚ a MZ ÚZIS / SZÚ / lékař
MeDiLa spol. s r. o. pojišťovna 50 KHS / nemocnice / praktický lékař KHS / nemocnice / praktický lékař
Oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice a. s. pojišťovna 50-60 KHS SZÚ
Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně netestuje netestuje netestuje netestuje
Thomayerova nemocnice pojišťovna / samoplátce 150-250 KHS / praktický lékař / záchranné složky státu / soukromé firmy / samoplátci KHS / praktický lékař / záchranné složky státu / soukromé firmy / samoplátci
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční, a. s. pojišťovna 100 KHS / nemocnice / praktický lékař MZ / KHS / praktický lékař
Ústav hematologie a krevní transfuze
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno pojišťovna (doufají) 80-100 nemocnice / praktický lékař KHS / nemocnice / praktický lékař
CGB laboratoř, a. s., Ostrava – Vítkovice
Centrum molekulární a genové terapie Brno
EUC Laboratoře Praha pojišťovna / samoplátce 100 KHS / praktický lékař / samoplátce SZÚ / KHS / praktický lékař / samoplátce
AESKULAB Hadovka Praha 6 pojišťovna KHS / nemocnice / praktický lékař
TILIA LABORATORIES s. r. o. pojišťovna / samoplátce 100 – 150 KHS / praktický lékař / samoplátci ÚZIS / KHS / praktický lékař / samoplátce
Laboratoře experimentální medicíny Ústavu molekulární atransakční medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc pojišťovna 1000 KHS / epidemiologové / praktičtí a ošetřující lékaři KHS / lékaři
Státní veterinární ústav Jihlava
Masarykova univerzita, CEITEC, Brno pojišťovna 1000 ještě netestují (nemocnice) ještě netestují (nemocnice / SZÚ)
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pojišťovna desítky testují jen vlastní pacienty (lékař) testují jen vlastní pacienty (lékař)
Biologické centrum AV ČR České Budějovice zatím nikdo 100 lékaři ÚZIS
NL BioLAB, s. r. o. Praha
Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
Topelex, s. r. o.
Cytogenetická laboratoř Brno, s. r. o.
Bioptická laboratoř, s. r. o. pojišťovny 80 Fakultní nemocnice Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň
Centrální laboratoře FNKV
Scimed Biotechnologies

Vysvětlivky:

MZ – Ministerstvo zdravotnictví
SZÚ – Státní zdravotní ústav
ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (spadá pod Ministerstvo zdravotnictví a jedná se o orgán, který shromažďuje data ze všech zdravotnických zařízení v České republice)
KHS – Krajská hygienická stanice

 

Tabulku zpracovala: Zuzana Šotová