Mediální strategie ministerstva zahraničních věcí vychází z priorit české zahraniční politiky, včetně informací o zapojení do mezinárodních organizací. Prostřednictvím inzerce se usiluje o „vyvracení některých mýtů, fake news či hoaxů, které se výše zmíněného týkají“. Jako příklad ministerstvo uvádí kampaň We are NATO určenou k oslavám dvaceti let od vstupu České republiky do Aliance.

Až do roku 2016 resort vůbec neinzeroval v médiích. Na otázku, proč tomu tak bylo, jsme odpověď nedostali. „K tomuto dotazu Vám byl zaslán podrobný dokument, jiný k dispozici nemáme,“ sdělil Jakub Kopecký, tiskový mluvčí. Podrobný dokument, na který se mluvčí  odvolává, ukazuje od roku 2010 do 2016 samé nuly.

První větší investice ministerstva přišly až v roce 2017. Nejvyšší částku, něco  přes 250 tisíc korun, utratila česká diplomacie v roce 2018. Resort využil k publikování dva větší vydavatelské domy – Mafru a Czech News Center. „Výběr médií je v kompetenci příslušných gesčních odborů MZV, které zohledňují jejich tematické a odborné zaměření. Tento výběr je případně konzultován s tiskovým odborem,“ informoval nás Jakub Kopecký. 

Až 24 % veškeré roční inzerce v letech 2014 až 2018 pak dostal magazín Muži v Česku. Tiskový mluvčí výběr časopisu obhajuje spojením cílové skupiny a dosahu: „Časopis Muži v Česku cílí na manažery firem a podnikatele, kteří jsou i cílovou skupinou Moderní ekonomické diplomacie. Muži v Česku mají také propojení na portál Seznam.cz, čímž se zvyšuje dosah článků Moderní ekonomické diplomacie. Cílem je oslovit české firmy a ukázat služby státu na pozitivních příbězích a zkušenostech firem. Pro tuto spolupráci byl vybrán např. rozhovor se Zdeňkem Frolíkem, zakladatelem firmy Linet, který měl čtenost téměř 26 tisíc.“

*V kruhovém grafu nejsou zohledněny: servis České tiskové kanceláře za téměř 50 tisíc korun a inzerce na sociálních sítích za 100 tisíc korun.