Ministerstvo pro místní rozvoj patří k dvěma resortům, od nichž jsme neobdrželi žádná data. Stejně jako ministerstvo zemědělství nám místo odpovědi poslali účet za práci při vyhledávání požadovaných informací. Částku stanovili na 17 700 korun. 

„Dovolujeme si Vás upozornit, s odkazem na přípis ministerstva ze dne 1. 10. 2019, že poskytnutí Vámi požadovaných dokumentů bylo spojeno s určitými náklady souvisejícími s jejich vyhledáváním a vyhotovením. Konkrétně se jednalo o rozsáhle vyhledávání účetních podkladů, které bylo nutné vyhledat ve velkém množství dokumentů ve spisech, a dále bylo nutné po vyhledání podkladů dokumenty (faktury) manuálně roztřídit a vyhledat konkrétní požadované údaje, v neposlední řadě dokumenty vytvořené v listinné podobě převést do elektronického formátu. Poskytnutí informace tedy bylo spojeno s rozsáhlým vyhledáváním podkladů, které v daném případě s ohledem na výše popsané skutečnosti trvalo 59 hodin,“ píše Vilém Frček, zástupce ředitelky odboru komunikace.