Home O nás Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti České Centrum pro investigativní žurnalistiku, o.p.s., IČO: 01680081, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, zastoupená Pavlou Holcovou, ředitelkou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. O 1135 (dále jen “my” nebo “Správce” nebo “Investigace”).

Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. V těchto zásadách se dozvíte, za jakým účelem, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše Osobní údaje zpracováváme. Najdete také informace o tom, jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mail info@investigace.cz nebo poštou na adrese našeho sídla.

 • DEFINICE

Aby byl text přehlednější, zjednodušíme vám čtení několika pojmy, které v těchto zásadách zpracování osobních údajů používáme:

GDPR Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
Klub neprůstřelných sdružení registrovaných pravidelných podporovatelů Investigace poskytující přístup k exkluzivnímu obsahu Investigace a další výhody;
Newsletter zpravidla e-mailová zpráva nebo sms odesílaná za účelem propagace našich aktivit, kampaní a další činnosti Investigace;
Osobní údaje jakékoliv informace o Uživateli, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
Přispěvatel fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje nebo poskytla příspěvek na činnost Investigace nebo na konkrétní projekt Investigace;
Uživatel / vy fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o registrovaného člena (Klub neprůstřelných), Přispěvatele, případně uživatele našich webových stránek, kteří si je jen prohlížejí;
Zpracovatel využíváme jiné subjekty, aby nám např. zajistili bezpečné ukládání dat nebo abychom Vám zaslali newsletter. Během této spolupráce mohou zpracovávat Osobní údaje, které jste nám poskytli;
Zpracování Osobních údajů zjednodušeně se jedná jakékoli nakládání s Osobními údaji – ať už je to jejich uložení, sdílení, smazání, nebo měnění;
Zvláštní kategorie Osobních údajů údaje, které chápeme jako ty, které jsou citlivější. Týkají se například toho, jaký je Váš etnický původ, jaká je Vaše sexuální orientace, jestli jste v odborech nebo jak jste na tom zdravotně a jaká je Vaše víra. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. My tuto kategorii Osobních údajů nezpracováváme.
 • JAK PŘISTUPUJEME KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše soukromí je pro nás prioritou, proto od Vás vyžadujeme jen ty Osobní údaje, které jsou nezbytné pro dosažení účelu, pro který byly Osobní údaje pořízeny. Naše činnost odpovídá standardům požadovaným GDPR. Pokud nám svá data svěříte, zavazujeme se s nimi nakládat v souladu s příslušnou právní úpravou, která se na Vás vztahuje (GDPR apod.). O tom, jaká máte v souvislosti s Osobními údaji práva, informujeme níže.

Kdy se tyto zásady uplatní. Ve vztahu k Uživatelům jsme správcem Osobních údajů. Svěřili jste nám některé údaje o sobě (např. Vaše jméno a e-mail), abychom Vám například zaregistrovali účet. Přehled zpracovávaných Osobních údajů včetně důvodů pro jejich zpracování najdete níže. Pokud by bylo cokoliv nejasného, neváhejte se nám ozvat na e-mail info@investigace.cz.

Další Zpracovatelé. Abychom Vám mohli naše služby poskytovat co nejkvalitněji, využíváme k tomu dalších subjektů. Se všemi máme uzavřeny potřebné smlouvy a vyžadujeme co nejvyšší možnou úroveň ochrany a zabezpečení Osobních údajů. Všechny naše zpracovatele najdete níže v části „KDO JSOU NAŠI ZPRACOVATELÉ?“.

 • JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?

Jak zpracováváme Osobní údaje? Vaše Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu, pro který byly údaje pořízeny a při jejich zpracovávání dodržujeme bezpečnostní technická a organizační pravidla. Proces zpracování Osobních údajů je automatizován, ale neprovádíme profilování. Konkrétní účely zpracování údajů a kategorie osobních údajů, které pro jednotlivé účely zpracováváme jsou rozepsány v následující části.

→ Jméno a příjmení

→ Kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo, adresa) a další údaje, které dobrovolně uvedete ve svém členském rozhraní

→ Login k členskému účtu a chování v členském účtu (zejména údaje vyplněné Uživatelem v členském účtu, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu)
→ Údaje o darech a příspěvcích a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví) → Údaje v dotazu zaslaným uživatelem nebo jinou osobou
→ Vámi přidané komentáře k našim příspěvkům na sociálních sítích (zejména Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn), jako i jméno (přezdívka) Vašeho profilu na těchto sociálních sítích a Vámi veřejně přístupné informace na Vašich profilech Informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o údaje vyplňované v rámci darovacího procesu, Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi)
→ Cookies a IP adresa, údaje o aktivitách (včetně informací o Vašem zařízení nebo operačním systému) → Údaje, které nám sdělíte za účelem získání potvrzení o daru, apod. Bude se zejména jednat o jméno a příjmení, ale i datum narození, Vaši adresu a další údaje, které nám poskytnete.

Zvláštní kategorie Osobních údajů. Žádné Osobní údaje citlivé povahy o Vás nezpracováváme.

 • V JAKÝCH PŘÍPADECH ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE A JAK?

 • UŽIVATELÉ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme Vaše Osobní údaje pro účely uvedené v této tabulce.

Proč? Jaké údaje? Jak? Jak dlouho? 
Návštěva webových stránek.

Zajištění základních funkcí našich webových stránek, analytiky, zlepšování našich služeb a naši propagaci. Preference můžete nastavit v cookie liště. Právním titulem pro zpracování Osobních údajů je souhlas (analytika, marketingové cookies) nebo náš oprávněný zájem (nezbytné cookies).

Informace o tom, kdy a jak navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky, může se jednat o: IP adresu, datum a čas přístupu na náš web, operační systém či nastavení Vašeho jazyka, historii Vašeho chování na webových stránkách, atd. Pokud navštívíte naše webové stránky přes mobilní telefon, můžeme také zpracovávat data o Vašem telefonu. Cookies nebo jiné technologie pro sledování chování Uživatele. Délka zpracování se liší dle jednotlivých druhů cookie. Některé zpracovávají údaje pouze po dobu session (návštěvy), některé po dobu delší.
Zasílání Newsletterů (přímý marketing).

Přihlásili jste se k odběru Newsletteru. Pokud ho nechcete už nadále dostávat, můžete se odhlásit v patičce e-mailu. Newsletter Vám budeme zasílat na základě našeho oprávněného zájmu.

Jméno, příjmení a e-mail. Zasíláme newsletter, ve kterém informujeme o naší činnosti a novinkách. Údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se neodhlásíte dříve.
Komentáře na sociálních sítích. Můžete nám napsat i na našich sociálních sítích. Vaše Osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu. Jméno, příjmení, uživatelské jméno, Osobní údaje Vámi zveřejněné. Vaše zprávy a komentáře si přečteme a případně na ně reagujeme. Vaše komentáře u příspěvku necháváme po celou dobu, co je zveřejněn na našem profilu.
 • REGISTROVANÍ ČLENOVÉ A PŘISPĚVATELÉ

Pokud se rozhodnete pravidelně podporovat naši činnost, vytvoříme Vám členský účet. Naši činnost či konkrétní projekt můžete podpořit i jednorázovým příspěvkem. Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu. O které údaje se jedná, se dozvíte v této tabulce.

Proč? Jaké údaje? Jak? Jak dlouho?
Registrace do Klubu neprůstřelných. Na našich webových stránkách si můžete zřídit svůj členský účet. Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy. Pokud si členský účet smažete, máme oprávněný zájem ho po dobu 4 let archivovat. V této době si můžete svůj členský účet obnovit. Jméno, příjmení, e-mail a heslo. Tyto údaje nám poskytnete při zakládání členského účtu. Vaše Osobní údaje pro tento účel zpracováváme po dobu existence členského účtu, nejpozději do 4 let od smazání členského účtu.
Dar nebo příspěvek. Abychom mohli přijmout Váš dar nebo příspěvek na naši činnost nebo konkrétní projekt, musíme od Vás získat některé Osobní údaje. Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění darovací smlouvy. Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, firma, IČO, DIČ. Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli přijmout Váš příspěvek. Informace o každém daru archivujeme po dobu 3 kalendářních let od jeho poskytnutí pro případ reklamace, sporu či jiného vzneseného nároku, ledaže právní předpisy vyžadují delší archivační dobu.
Potvrzení daru. Pokud si to budete přát, můžeme Vám vystavit potvrzení o daru. Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění darovací smlouvy. Jméno, příjmení, e-mail, adresa, datum narození, případně další poskytnuté údaje. Přispěvatelům na žádost zasíláme potvrzení za uplynulý rok, případně vystavíme darovací smlouvu každému dárci, který o smlouvu požádá. Po dobu 4 let od vystavení potvrzení pokud nám zákon bńebude ukládat dobu delší.
Zasílání Newsletteru (přímý marketing).

Přihlásili jste se k odběru newsletteru nebo jste si u nás zřídili členský účet. Pokud ho nechcete už nadále dostávat, můžete se odhlásit v patičce e-mailu. Newsletter Vám budeme zasílat na základě našeho oprávněného zájmu.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Zasíláme newsletter, ve kterém informujeme o naší činnosti a novinkách. Údaje jsou zpracovávány po dobu 2 let od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, případně po dobu existence Vašeho členského účtu, pokud se neodhlásíte dříve.
Komentáře na sociálních sítích. Můžete nám napsat i na našich sociálních sítích. Vaše Osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu. Jméno, příjmení, uživatelské jméno, Osobní údaje Vámi zveřejněné. Vaše zprávy a komentáře si přečteme a případně na ně reagujeme. Vaše komentáře u příspěvku necháváme po celou dobu, co je zveřejněn na našem profilu.
Komunikace s námi, žádosti a stížnosti. Odesláním dotazu vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem vyřízení dotazu. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail. Za účelem vyřízení dotazu zpracováváme Osobní údaje, které jsou k jeho vyřízení nezbytné. Komunikace probíhá po e-mailu nebo telefonicky. Uzavřené dotazy jsou pravidelně mazány, nejpozději však za 3,5 roku od položení dotazu.
Dodržování zákonných povinností.

V určitých případech musíme zpracovávat Vaše Osobní údaje za účelem splnění povinností stanovených zákonem.

Zejména se může jednat o jméno, příjmení, e-mailovou adresu, údaje o darech, či jinou identifikaci Uživatele. Vaše Osobní údaje v tomto případě zpracováváme, abychom dodrželi platné právní předpisy (plnění zákonné povinnosti). Vaše Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

Proč? Jaké údaje? Jak? Jak dlouho? 
Nabídka pracovních pozic.

Na našich webových stránkách v sekci Kariéra můžete najít aktuálně volná pracovní místa.

Jedná se o údaje, které nám poskytnete v zaslaném životopisu. Jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně odkaz na sociální síť, údaje o bývalém zaměstnání, vzdělání, zájmy, schopnosti, certifikace. Podíváme se na Vámi zaslané podklady, které obsahují Osobní údaje a na základě nich se Vám ozveme. Na základě uděleného souhlasu můžeme uchovat Osobní údaje uchazečů o zaměstnání po dobu 3 let. Důvodem je možnost, že pro Vás později budeme mít zajímavou nabídku pracovní pozice u nás
 • NA JAKÉM ZÁKLADĚ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zákonnost zpracování. Veškeré Osobní údaje získáváme a zpracováváme zákonným způsobem. Osobní údaje zpracováváme:

 • na základě Vašeho souhlasu (např. když se dobrovolně přihlásíte k odběru našeho newsletteru),
 • za účelem plnění smlouvy (např. abychom Vám mohli začít poskytovat výhody plynoucí z členství v Klubu neprůstřelných, nebo abychom mohli přijmout Váš příspěvek),
 • za účelem plnění zákonné povinnosti (např. v případě dozoru ze strany kontrolního úřadu) a
 • na základě našeho oprávněného zájmu (např. v případě že jste členem našeho Klubu neprůstřelných, abychom Vás mohli informovat o tom, co je u nás nového).
 • KDO JSOU NAŠI ZPRACOVATELÉ?

Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Údaje, které mohou Zpracovatelé zpracovávat, včetně jejich účelu a právního titulu zpracování jsme uvedli výše.

Provoz webových stránek Wordpress, Salesforce, OneSignal
Běžná analýza návštěvnosti webových stránek Google Analytics
Přispívání na činnost Investigace Darujme.cz
Vyřízení dotazu a komunikace s námi Gmail
Marketing Ecomail, Google Ads, SalesforceInstagram, Facebook
Sociální sítě LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter 

Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo výše uvedeným Zpracovatelům předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

 • JAKÁ JSME PŘIJALI OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Technická opatření. Bezpečnost je pro nás velmi důležitá a proto soustavně pracujeme na tom, aby byly Vaše Osobní údaje chráněny. Při volbě opatření bereme v úvahu rozsah zpracování, rizikovost zpracování nebo stav naší techniky.

 • Pravidelné zálohujeme data;
 • aktualizujeme antivirové softwarové systémy;
 • šifrujeme data pomocí SSL/TLS („secure sockets layer / transport layer security“) pro veškeré předávání údajů;
 • používáme zabezpečený https protokol;
 • naše data na serverech jsou šifrována.

Organizační opatření. Přijali jsme a zavazujeme se dodržovat následující opatření:

 • Naši zaměstnanci jsou zavázáni mlčenlivostí;
 • Naši zaměstnanci jsou řádně proškoleni a také dále pravidelně školeni ohledně GDPR a seznámeni s pravidly bezpečné práce na pracovních zařízeních;
 • Přístupy do všech systémů včetně informačního systému jsou personalizovány a kryty bezpečnými hesly.
 • VAŠE PRÁVA A MOŽNOST PODAT ŽÁDOST TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svá práva můžete uplatnit na e-mailu info@investigace.cz nebo poštou na adrese našeho sídla.

Jak rychle vyřídíme Vaši žádost? Odpovíme vám nejpozději do jednoho měsíce. Pokud by poskytnutí informací ohrozilo soukromí jiných osob, nebo by poskytnutí bylo nepřiměřené rizikům či nákladům na jejich poskytnutí, je možné, že Vám nebudeme moci vyhovět. Abychom Vaši žádost vyřídili co nejdříve, je možné, že si od Vás budeme potřebovat ověřit Vaši totožnost. V případě opakované žádosti bude Správce oprávněn za kopii Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na přístup  Potvrdíme, zda zpracováváme Vaše Osobní údaje.

Máte právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích, kterým jsou zpřístupněny, době zpracování.

Máte právo vědět, zda nějaké právo bylo již realizováno.

Předpokladem je také to, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii Osobních údajů.

Právo na opravu  Má právo na žádat o opravu nepřesných osobních údajů. Některé údaje můžete opravit ve svém členském profilu.
Právo na výmaz Pokud neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje dále zpracovávat, pak Vámi požadované údaje vymažeme či zanonymizujeme.
Právo na omezení zpracování Prosím kontaktujte nás, pokud máte za to, že údaje zpracováváme nesprávně. Ať už se jedná o důvody zpracování nebo jeho rozsah.
Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování V případě, že nás kontaktujete s žádostí, budeme Vás informovat o výsledku. Někdy se může stát, že nebudeme moci vyhovět (např. e-mailová adresa, ze které jste nám napsali již nefunguje).
Právo na přenositelnost  Vaše Osobní údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, na Vaši žádost poskytneme jinému správci.
Právo vznést námitku Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě oprávněného zájmu (např. zasílání newsletteru Uživatelům). Je na nás, abychom náš oprávněný zájem prokázali. V případě, že bude Vaše námitka oprávněná, přestaneme zpracování Osobních údajů provádět.
Právo na odvolání souhlasu Pokud jste změnili názor, prosím dejte nám vědět. Zpracování týkající se marketingového a obchodního účelu je možné odvolat kdykoliv.
Automatizované individuální rozhodování včetně profilování Nechcete, aby se o Vás rozhodovalo pomocí počítače? Respektujeme Vaše právo, proto profilování neprovádíme. Vaše Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně.
 • ZÁVĚR

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budete informováni prostřednictvím našich webových stránek. Kontrolujte proto prosím tyto zásady pravidelně.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich zásad zpracování osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu info@investigace.cz.

Pokud budete nespokojeni, můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu Osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/).

Tyto zásady ochrany Osobních údajů jsou účinné ode dne 4. 10. 2023.