ČTK / Říhová Michaela

Při projednávání novely zákona ohledně svazků stejnopohlavních párů použil poslanec SPD jako protiargument studii amerického sociologa Marka Regneruse. Ta je však v USA vnímaná jako nekvalitní a bez průkazných závěrů. I čeští odpůrci stejnopohlavních svazků ji však často citují jako argument. Výzkum rodin homosexuálních párů ve Spojených státech amerických podpořil tamní konzervativní think-tank The Heritage Foundation. Mark Regnerus několikrát navštívil Česko na pozvání Aliance pro rodinu.

Ve středu 7. února se v poslanecké sněmovně opět projednávala novela zákona týkající se stejnopohlavních svazků. Se svým názorem vystoupil také poslanec Jan Síla z SPD. Zmiňoval americké studie o výchově dětí stejnopohlavními páry. Prý si načetl desítky takových výzkumů, přičemž většina prokazovala, že děti v takových svazcích „nejsou nijak kráceny“. Pak ovšem narazil na dvě práce, které se od tohoto závěru výrazně lišily.

Jedna ze studií, citovaných poslancem, pochází od amerického sociologa Marka Regneruse. Podle Jana Síly je z roku 2012 a obsahuje statisticky významný soubor dat, z něhož se prý dají dělat závěry. „Regnerus celou svoji studii uzavírá tím, že dosavadní odborná tvrzení o tom, že mezi potomky vyrůstajícími v homoparentálních rodinách a potomky z biologických rodin s otcem a matkou neexistují podstatné rozdíly, nejsou udržitelná – to je ten závěr.“

Konzervativní sociolog

Právě se zmíněným Markem Regnerusem se přátelí česká konzervativní organizace Aliance pro rodinu. Americký sociolog se podle slov Aliance zabývá „stavem rodiny, manželství a mezilidských vztahů v kontextu náboženství a moderní společnosti“.

Z iniciativy Aliance pro rodinu také přijel přednášet i do Česka, a to dokonce několikrát. Na konci března 2022 Regnerus vystoupil v Praze v CEVRO Institutu, v Brně nebo v Českých Budějovicích. „Určitě pozvěte své přátele a známé, kterým stav manželství a rodiny také leží na srdci. Bude to stát za to,“ zvala na akci předsedkyně Aliance Jana Jochová.

V srpnu 2023 Mark Regnerus navštívil Česko znovu. Jako host přednášel na akci Akademické týdny v Orlických horách. Jde o týdenní, křesťansky zaměřené vzdělávací setkání. Regnerus mluvil na téma budoucnosti institutu manželství.

Aliance na sociálních sítích opakovaně sdílí i jeho příspěvky a názory, třeba na rozdíly mezi muži a ženami.

Sociolog z Texaské univerzity úzce spolupracuje s americkou konzervativní organizací The Heritage Foundation. Právě díky této organizaci vznikl jeho výzkum zaměřený na údajné poškozování dětí výchovou ve stejnopohlavních párech. Regnerus je výzkumník v oblasti sexuality a náboženství u dospívajících a zároveň římský katolík a odpůrce stejnopohlavních svazků.

Jeho studie byla podle The New York Times výsledkem úsilí konzervativců sponzorovat výzkum ideově sympatizujících vědců o tom, že děti vychovávané stejnopohlavními páry se nemají tak dobře jako děti vychovávané heterosexuálními manželi.

Novináři z The New York Times už v roce 2014 publikovali článek o tom, jak v roce 2010 konzervativní The Heritage Foundation shromáždila katolické intelektuály, výzkumníky, aktivisty i sponzory na schůzce ve Washingtonu. Hovořilo se o naléhavé potřebě vytvořit novou studii o rodinných strukturách a výchově dětí, jež by shledala, že umisťování dětí do homosexuálních domácností je poškozuje.

Jedním z výsledků washingtonského setkání bylo 785 tisíc dolarů určených na výzkum Marka Regneruse, rovněž účastníka této schůzky. Finance pocházely od amerického konzervativního výzkumného centra The Witherspoon Institute (695 tisíc dolarů) a od Bradley Foundation, grantové organizace podporující konzervativní cíle (90 tisíc dolarů).

Regnerus svou studii publikoval v roce 2012. Její závěry i postup následně odsoudili odborníci jako zavádějící a irelevantní. Někteří konzervativci ji ovšem i poté citovali ve svých projevech a soudních sporech.

Odpůrci stejnopohlavního manželství tvrdí, že předchozí studie o homosexuálním rodičovství se týkaly příliš malých a náhodných vzorků a často šlo o rodiče s vyššími příjmy. Regnerus se dotazoval asi tří tisíc mladistvých. Zjistil, že jedinci z této kategorie dětí, u nichž měl alespoň jeden rodič někdy homosexuální vztah, dopadli na základě řady behaviorálních a psychologických ukazatelů hůře než ti, kteří vyrůstali v tradičních heterosexuálních rodinách. Regnerus tedy uzavřel studii konstatováním, že děti mají největší předpoklady k úspěchu, jestliže vyrůstají se „sezdanou matkou a otcem“.

Kritika i chvála

V roce 2013 vydala významná nezisková organizace American Sociological Association obsáhlou zprávu kritizující Regnerusovu práci. V dokumentu se uvádí, že více než polovina subjektů, jež Regnerus označil jako děti „lesbických matek“ a „homosexuálních otců“, byly děti z neúspěšných heterosexuálních manželství, v nichž jeden z rodičů byl později v homosexuálním svazku, a že mnoho dalších nikdy s homosexuálními rodiči nežilo. „Pokud lze z Regnerusovy studie vyvodit nějaký závěr, pak ten, že stabilita rodiny předpovídá blahobyt dítěte,“ zdůraznila asociace.

Výsledky výzkumu texaského sociologa pak v roce 2015 zpochybnil i vědecký časopis Social Science Research, jenž jeho studii původně publikoval. Autoři kritické statě, profesoři Simon Cheng a Brian Powell, upozorňují, že Regnerus značný počet dětí ve své studii nesprávně klasifikoval jako vychovávané ve stejnopohlavních domácnostech. Na základě přehodnocení jeho údajů došli Cheng a Powell k závěru, že ve výsledcích dětí vychovávaných rodiči stejného pohlaví a rodiči opačného pohlaví žijícími v manželství existují minimální rozdíly.

Některé odpovědi v Regnerusově studii navíc pravděpodobně pocházely od lidí, kteří si z výzkumu dělali legraci nebo strávili vyplněním dotazníku podezřele krátkou dobu. Dalších 53 respondentů žilo s homosexuálními rodiči méně než jeden rok. „Z celkem 236 respondentů, které Regnerus klasifikuje jako žijící v domácnosti s lesbickými matkami nebo gay otci, jsme identifikovali pouze 51, u nichž lze věrohodně kódovat, že byli alespoň rok vychováváni v domácnosti stejnopohlavního páru,“ uzavírají oba profesoři svou kritiku.

Česká Aliance pro rodinu ale právě Regnerusovým výzkumem nadále velmi často argumentuje ve svém boji proti zakotvení svazků stejnopohlavních párů v české legislativě. „Máme podložené i výzkumem, že výchova v homosexuálních párech skutečně děti ovlivňuje,“ řekla například Jana Jochová v roce 2019 v rozhovoru pro Rádio Universum. „V Americe na to byl uskutečněn kvantitativní výzkum, který byl proveden na velkém vzorku obyvatelstva, asi na třech tisících osobách, a jejž realizoval profesor Mark Regnerus.“ Jochová posléze dodala, že ze všech kritérií nejlépe vycházejí děti vyrůstající s matkou a otcem.

Regneruse citoval také právník Jakub Kříž, jenž s Aliancí pro rodinu velmi úzce spolupracuje. „Mark Regnerus pracoval se vzorkem tisíců osob a dospěl k závěru, že osoby vychované v homosexuálních svazcích oproti těm z úplných heterosexuálních rodin podstatně více konzumují drogy, jsou promiskuitní, mají pohlavní nemoci a jsou častěji vystaveny sexuálnímu násilí. Studii zveřejnil renomovaný vědecký časopis Social Science Research,“ tvrdil Kříž v roce 2019, tedy v době, kdy se už spekulovalo o nedostatcích Regnerusovy studie.

„Zatím převažují důkazy o tom, že mezi dětmi vychovávanými heterosexuálními a homosexuálními rodiči není velký rozdíl,“ vyjádřil se v rozhovoru pro The New York Times Andrew J. Cherlin, sociolog zaměřující se na rodinnou problematiku na Univerzitě Johna Hopkinse. Podle The New York Times se experti shodují, že při stejných příjmových i dalších faktorech, týkajících se stability domácnosti, se daří dětem stejnopohlavních párů stejně dobře jako dětem heterosexuálních párů.

„Regnerusova studie je proto spíše ukázkou angažované vědy, kdy křesťansky silně založený výzkumník udělal v datech vše proto, aby mu to vyšlo, jak chtěl,“ vyhodnotil práci v roce 2019 český sociolog Daniel Prokop ve svém článku pro SALON Práva. Mark Regnerus na kritiku ve Spojených státech reagoval doznáním, že jeho výzkum má nedostatky.

Konzervativní nadace a republikáni

Jak už bylo řečeno, nápad na vznik Regnerusovy studie se objevil během setkání konzervativců, jež iniciovala organizace The Heritage Foundation (HF). Ta patří mezi největší konzervativní lobbisty v USA a investuje do lobbingu statisíce dolarů ročně.

Organizace má blízko k republikánské straně a jejím posláním je „prosazovat veřejnou politiku založenou na principech svobodného podnikání, štíhlého státu, individuální svobody, tradičních amerických hodnot a silné národní obrany“. Momentálně například pracuje na operaci s názvem Project 2025, v jehož rámci by se měly za 22 milionů dolarů připravit podklady i personální obsazení pro příští konzervativní americkou vládu. V řadách HF jsou aktivní i bývalí vysoce postavení úředníci Trumpovy administrativy.

The Heritage Foundation mimo jiné popírá klimatickou krizi a tvrdí, že „jediný konsenzus ohledně hrozby změny klimatu, který v dnešní době zřejmě existuje, je ten, že tu žádný takový konsenzus neexistuje“.

Organizace je rovněž součástí koalice Promise to America’s Children, v níž je zastoupena také konzervativní křesťanská skupina Alliance Defending Freedom, jež v minulosti spolupracovala s českou Aliancí pro rodinu.

Česká Aliance pro rodinu se na začátku března 2022 účastnila konference, kterou tato organizace pořádala. „Na začátku března proběhla online konference amerického konzervativního think-tanku The Heritage Foundation, která se tentokrát zaměřovala na to, jak LGBTIQ+ a především pak transgenderová ideologie ovládla americké školní osnovy. A jak za pomoci ohebné legislativy dokonce odděluje nezletilé děti od rodičů. I my jsme se konference zúčastnili,“ informovala Jana Jochová.

Aliance pak do Česka pozvala akademičku Catherine Pakaluk, jež pro The Heritage Foundation přímo pracuje. Pakaluk měla v CEVRO Institutu 8. listopadu 2023 přednášku s názvem „Rodiny s dětmi zachrání stát“.

O návštěvě Pakaluk na svůj facebookový profil napsala také nezávislá senátorka Jitka Chalánková, která má názorově blízko k Alianci pro rodinu.

The Heritage Foundation ještě nedávno provozovala web fungující jako databáze nejrůznějších expertů a organizací. Za Česko tu byl uveden například Roman Joch, manžel Jany Jochové, Josef Šíma (CEVRO Institut) nebo třeba Michal Semín (Institut svatého Josefa) či Miroslav Ševčík (Liberální institut).

V úvodu zmíněný poslanec Jan Síla z SPD do vydání textu na otázky investigace.cz neodpověděl.

 

Autorka textu: Mahulena Kopecká
Zdroj fotografie: ČTK / Říhová Michaela